plagatPozývame Vás na Juniáles.

15. júna 2012, začiatok od 19:00 hod.

Vstupné 25€.

Rezervácie na t.č. 0903 620 478

Tešíme sa na Vás!